Praktijk de Cirkel is een kleinschalige & professionele praktijk voor Integratieve Kindertherapie. Ik bied individuele begeleiding voor kinderen van 6 t/m 11 jaar op het gebied van angstproblematiek, trauma's, onzekerheid, hoogsensitiveit en aanverwante klachten. Daarnaast heb ik veel interesse in het onderwerp brein-darm connectie en de rol van het zenuwstelsel bij het in stand houden of juist loslaten van angsten.

 

Mijn begeleiding richt zich op:

 • Negatief zelfbeeld
 • Hoog sensitiviteit
 • Weinig zelfvertrouwen
 • Laag gevoel van eigenwaarde
 • Onzeker zijn zonder aantoonbare reden
 • Belemmerende angsten, waaronder faalangst
 • Angstaanvallen / snel verdrietig
 • Trauma verwerking
 • Mishandeling & huiselijk geweld

 

Klachten welke daar aanverwant aan zijn:

 • Moeite hebben met het verwerken van prikkels
 • Hoog spanningsniveau
 • Moeite hebben met in- en/of doorslapen
 • Piekeren
 • Te sterk gericht op de omgeving
 • Moeite hebben met concentratie
 • Snel geprikkeld
 • Gevoel van onveiligheid
 • Wantrouwen naar omgeving
 • Weinig innerlijke houvast
 • Snel boos worden
 • Moeite hebben om gezonde grenzen aan te geven

 

De inhoud van de kindsessies zal bestaan uit een combinatie van traditionele en Integratieve Kinderpsychotherapie en sluit aan op de belevingswereld van uw kind. Tijdens spel en creativiteit kan uw kind moeilijke gebeurtenissen verwerken, woorden vinden om zich te uiten en gevoelens benoemen. Herinneringen kunnen worden besproken en een plek worden gegeven. Tekeningen, kunstwerken, het opstellen van speelfiguren, kunnen worden ingezet om over moeilijke gebeurtenissen te praten. Maar ook gespreksvoering, oefeningen op het gebied van Mindfulness, kinderyoga, visualisaties, imaginaties (vorm van hypnose) kunnen uw kind helpen om, om te gaan met moeilijke gevoelens en angsten te verwerken.

 

Ik werk ook veel met innerlijk kindwerk oefeningen zodat uw kind altijd kan terugvallen op zichzelf en weet hoe hij of zij van binnenuit kan veranderen. Dat geeft een echte verandering op lange termijn. 

 

De eerste vijf sessies zijn belangrijk om te onderzoeken wat er in uw kind omgaat, wat de ingangsklacht is van uw kind en hoe hij of zij daar tot zover mee is omgegaan. Daarnaast is het een belangrijke fase voor het opbouwen van een goed contact, vertrouwen en te komen tot een voorlopige hypothese.

 

De bevindingen worden na vijf sessies met u besproken tijdens een oudergesprek en van daaruit kunnen wij doelen bepalen voor het verdere vervolg. Deze doelen zijn vaak zowel opgesteld voor het vervolg in de therapie maar ook voor in de thuis- of schoolsituatie en worden omschreven in een behandelplan.

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb