De eerste stap zal een kennismaking zijn met u als ouder(s). Deze is telefonisch, kosteloos en duurt maximaal 20 minuten. Wij kunnen dan gezamenlijk doornemen wat precies de reden is van aanmelding en hoe en of ik u en uw kind daarbij kan begeleiden.

 

Als u via de particuliere zorgverzekering aanmeldt, kunt u rechtstreeks bij mij een afspraak maken voor een kennismaking. Wordt u echter via het sociaal team van uw gemeente doorverwezen, dan neemt de desbetreffende professional contact met mij op en maak ik een afspraak met u voor een kennismaking. 

Als u na de kennismaking besluit om de therapeutische begeleiding op te starten, dan starten wij met een intake.