Als zorgaanbieder wil ik u en uw kind zo goed als mogelijk helpen. Dit betekent dat ik uw inzet, betrokkenheid en motivatie nodig heb zodat wij gezamenlijk tot de gewenste resultaten kunnen komen. Graag word ik daarom op de hoogte gehouden van hoe het thuis en/of op school gaat en kunt u mij de dag voor de afspraak op de hoogte stellen via info@praktijkdecirkel.nl

Het is mogelijk dat u deze updates vergeet door de hectiek thuis echter wanneer deze regelmatig niet worden gegeven, dan ga ik daarover graag met u in gesprek. 

Het is belangrijk om de eerste 5 sessies elke week te laten plaatsvinden. Ik kan dan goed de voortgang monitoren en dit is ook belangrijk voor volgen van uw kind en het opbouwen van rapport. 

Na 3 sessies, wordt er telefonisch contact met u opgenomen om de voortgang te bespreken. Aan uw kind leg ik in het begin uit dat er contact is met zijn/haar ouders. In verband met mijn geheimhoudingsplicht mag ik letterlijke uitspraken niet delen maar wel het proces benoemen.

Na het eerste blok van 5 sessies, maak ik een persoonlijke afspraak met beide ouders. Tijdens dit gesprek wordt het behandelplan besproken met daarin de doelen. Het is van belang dat wij gezamenlijk deze doelen goedkeuren en daar verder aan gaan werken, in het belang van uw kind. Het is uiteraard ook mogelijk dat uw kind maximaal 5 sessies nodig heeft gehad en dan is dit een eindgesprek.

Indien wij de hulp voortzetten, dan neem ik na de 8e sessie telefonisch contact met u op om de voortgang te bespreken. Is er sprake van trauma therapie of een dieperliggende angst, dan kan het zijn dat wij gezamenlijk besluiten de therapie voort te laten duren. Het is uiteraard ook mogelijk dat uw kind minder dan 10 sessies nodig heeft en dan volgt er een eindgesprek.

Omdat ik kortdurende, integratieve, oplossingsgerichte therapie geef, is het kader dat ik 5 t/m 15 sessies inzet.

Therapie is mensenwerk en 100% garantie bestaat niet. Dit kan betekenen dat wij tussentijds merken dat uw kind geen baat heeft bij mijn begeleiding. U krijgt dan hulp met het zoeken naar een behandeling welke wel passend is.