De eerste vijf sessies zijn bedoeld om te observeren en te onderzoeken wat er precies in uw kind omgaat en hoe hij of zij zich daarover uit. Ik werk, indien nodig, direct aan het vergroten van zelfvertrouwen. Het is een fase van informatie verzameling, weten wat de klacht precies inhoudt en ook een koers bepalen en daarbij behorende doelen stellen. Deze worden in een behandelplan geformuleerd welke worden besproken tijdens een oudergesprek.

De doelen zijn zowel gericht op de kindsessies in de praktijk maar het kan ook zijn dat er adviezen voor in de thuissituatie worden gegeven en dat wij deze goedkeuren en gezamenlijk aan doelen werken. 

Tijdens de sessies zullen er zodoende gerichte interventies worden ingezet om doelen te halen. Na vijf sessies zullen wij weer een afspraak maken voor een oudergesprek om te bepalen hoe ver wij zijn gekomen.

Een therapeutisch proces is altijd maatwerk. Het kan zodoende zijn dat wij meer of minder sessies nodig hebben maar mijn uitgangspunt is dat er 5 t/m 15 sessies nodig zijn om te komen tot een goed resultaat. 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb