Na de telefonische kennismaking, is het mogelijk om een afspraak te maken voor een intake. U ontvangt vervolgens formulieren per email. Ingeval van echtscheiding, is het belangrijk dat beide gezaghebbende ouders toestemming verlenen door middel van een handtekening.

Het is belangrijk deze in te vullen en uiterlijk 2 werkdagen voor ons gesprek, digitaal, te retourneren. U kunt deze uiteraard ook per post versturen. Met deze informatie kan ik mij gedegen voorbereiden op ons gesprek en bent u bekend met de zakelijke voorwaarden.

De intake betreft het bespreken van de ontstaansgeschiedenis en wij gaan dieper in op de klacht. Ook mogelijk andere, voor u, belangrijke informatie wordt besproken. 

Na de intake, start ik met individuele sessies met uw kind.

Indien u het particuliere traject volgt via de aanvullende zorgverzekering, heeft u geen verwijzing nodig en kunt u zich rechtstreeks aanmelden. Via de gemeente is het wel nodig om via hen een toewijzing te ontvangen voor mijn hulpverlening.